Berichten

In Memoriam

In Memoriam

Goedemiddag Jelleke, Harry, verdere familie, vrienden en kennissen.
Ik ben Joost Pöpping, wedstrijdleider van de Terborgse schaakvereniging De Kameleon.

Ik begin met een fragment uit het wedstrijdverslag De Kameleon tegen De Elster Toren van 16 oktober 2018. We verloren die wedstrijd met 2 ½ – 5 ½ , maar dat was zeker niet aan Harry te wijten.

Weer Schaken

Hallo schakers,

Na de corona-tijd is het nu vakantie.

Als bestuur zijn we druk bezig met de voorbereiding om in het nieuwe seizoen weer te kunnen beginnen met schaken.

We starten met de Algemene Leden Vergadering op 25 augustus.

Meer info volgt.

Seizoen is voorbij.

Beste schakers,

Het Corona-virus houdt de hele wereld in de greep, dus ook onze vereniging. Het seizoen is al voorbij :-(

De crisis brengt veel onzekerheid met zich mee en dat geldt zeker voor het bestuur. We proberen een beeld te krijgen hoe we in september de draad weer op gaan pakken.

Het is niet heel erg onvoorzichtig om aan te kondigen dat het volgend seizoen  - zeker de eerste maanden -  het anders gaat dan we gewend zijn.

Helaas kunnen  we op dit moment geen toekomstvisie geven, omdat de toekomst sowieso al moeilijk is te voorspellen en met de pandemie al helemaal.

We denken na wat we binnen de gestelde kaders kunnen organiseren. 

SOS competitie geannuleerd

SOS competities geannuleerd

1 april 2020

Vanwege de coronacrisis is de lopende SOS competitie geannuleerd. Zowel de achttallen als de viertallen competitie 2019-2020 zullen niet uitgespeeld worden. De competitieleiding is van mening dat een eventueel uitspelen na 1 juni nog complexer zou zijn dan het uitspelen van de KNSB competitie, en neemt derhalve hetzelfde besluit als de KNSB.

In beginsel zullen er ook geen degradaties en promoties zijn. Dat wil zeggen, er zijn geen rechten te ontlenen aan de geannuleerde competitie. Wel is het zo dat de competitieleiding kijkt naar eventuele mogelijkheden om koplopers met significante voorsprong in de tussenstand door te schuiven, en dat we verzoeken tot vrijwillige degradatie door de nummers laatst zoveel mogelijk honoreren. Dit om zo goed mogelijk te komen tot evenwichtige indeling en reisafstanden komend seizoen, en in overeenstemming met artikel 6 competitiereglement. Verzoeken kunnen bij aanmelding aangegeven worden, en zullen per geval beoordeeld worden op wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Over besluiten terzake kan niet gecorrespondeerd worden.

Bericht nav Corona-virus ontwikkeling

De SOS competitie volgt inzake maatregelen rondom de Corona pandemie het beleid van het RIVM, de overheid en de KNSB. Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd. Er wordt geadviseerd thuis te werken en evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Wij vertalen dit voor onze schaakactiviteiten tot 31 maart naar:

  • Competitiewedstrijden 4-tallen en 8-tallen: 

    De wedstrijden worden verplaatst naar april of mei, in onderling overleg. Mochten beide partijen toch graag op de originele datum willen spelen, dan kan dat.

  • Voor de Jeugdclubcompetities geldt hetzelfde als de SOS competitie; verplaatsen tenzij beide partijen graag spelen.
  • Het wel of niet door laten gaan van clubavonden is de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf.
  • Heb je symptomen (hoesten, snotteren eventueel gecombineerd met koorts) blijf dan thuis. Stuur ook clubgenoten naar huis als ze symptomen hebben.

In de loop van maart zullen we bekijken wat de ontwikkelingen zijn, en wat de situatie is rondom centrale slotrondes SOS in april.

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda

Geen evenementen