Berichten

De Grote Club Actie

Beste leden, Vast als vooraankondiging! Komende dinsdagavond en trouwens ook de komende clubavonden in oktober zijn de bekende loten van de Grote Club Actie te koop. Per lot kosten ze 3 euro en 80 % van dit bedrag gaat naar de club. De hoofdprijs is belastingvrij maar liefst 100.000 euro!! En er zijn natuurlijk nog veel meer prijzen te winnen. Aangezien het al jaren geleden is, dat er fikse prijzen onder onze leden gevallen zijn, lijkt het me gevoelsmatig een uitgemaakte zaak, dat de kans dat dit jaar 1 of meerdere van onze leden een prijs wint, steeds groter wordt! Ik benadruk hier trouwens bij, dat ik hier puur als gevoelsmens spreek en dat ik mijn geringe kennis van statistiek even niet als ter zake beschouw. Hoe het ook zij, het moge duidelijk zijn, dat naarmate er meer loten verkocht worden, de vereniging er in elk geval beter van wordt. Vorig jaar zijn er zo'n 45 loten verkocht. Ik hoop, dat we dit aantal dit jaar ruim overtreffen. Je bestelling kan je natuurlijk komende dinsdag bij mij persoonlijk doen op de clubavond. Maar het is ook mogelijk via het bestelformulier, dat ik met dit mailtje meestuur. Ik hoop op positieve reacties. Met een hartelijke groet, Tinus Gaastra

Het Kulturhus

Beste mensen, Tijdens de algemene ledenvergadering is meegedeeld dat we vanaf de eerste dinsdag in oktober gebruik zouden maken van de brede school ( het Kulturhus, zoals de gemeente zegt) als verenigingslokatie. De ingebruikname van dat gebouw kende echter wat tegenslagen. Bij de regen van de afgelopen tijd bleek dat het niet helemaal waterdicht was en naar het schijnt is het van binnen dan ook behoorlijk nat geworden. De problemen lijken inmiddels opgelost maar de communicatie van zowel de gemeente als Fidessa in onze richting is zo gebrekkig dat het bestuur maar het zeker voor het onzekere heeft genomen en besloten heeft nog een maand langer in de Kameleon te blijven. Dus de hele maand oktober zitten we nog gewoon in De Kameleon Jullie worden tijdig geïnformeerd over het vervolg. Groeten Hans

Status van de nieuwe site

Beste lezer, Deze website is in ontwikkeling en heeft nog niet de definitieve vorm en inhoud. Binnenkort vervangt deze site de 'officiële' site van onze vereniging. Tot die tijd zullen er wat testen en verzonnen zaken op deze site kunnen voorkomen. Graag begrip voor deze inconsistenties.

Indeling externe competitie 2010-2011

Beste schakers,  De indeling van de teams nadert de definitieve vorm. Hieronder zie je wat het voornemen is om door te geven aan de OSBO. Een ‘c’ achter je naam betekent dat je de beoogde teamleider bent. De indeling is gebaseerd op de stand van de onderlinge competitie en de chauffeurs. Als je denkt dat de indeling niet goed is, hoor ik dat graag.  Team 1.
 1. Raymond van Gessel
 2. Egon Gijsbers
 3. Han Bruggink
 4. Joost Pöpping (c)
 5. Bas Faase
 6. Johan Philipsen
 Team 2.
 1. Henk Oosterink
 2. Tinus Gaastra (c)
 3. Hans Rexwinkel
 4. Herman Duijn
 5. Tom Huijink
 6. Chris Stahn
 De overige OSBO-leden zijn reserves.

Indeling externe competitie 2010-2011

Beste schakers,  De indeling van de teams nadert de definitieve vorm. Hieronder zie je wat het voornemen is om door te geven aan de OSBO. Een ‘c’ achter je naam betekent dat je de beoogde teamleider bent. De indeling is gebaseerd op de stand van de onderlinge competitie en de chauffeurs. Als je denkt dat de indeling niet goed is, hoor ik dat graag.  Team 1.
 1. Raymond van Gessel
 2. Egon Gijsbers
 3. Han Bruggink
 4. Joost Pöpping (c)
 5. Bas Faase
 6. Johan Philipsen
 Team 2.
 1. Henk Oosterink
 2. Tinus Gaastra (c)
 3. Hans Rexwinkel
 4. Herman Duijn
 5. Tom Huijink
 6. Chris Stahn
 De overige OSBO-leden zijn reserves.

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda

06 juni 2022
vakantie periode
06 juni 2022
vakantie periode
06 juni 2022
vakantie periode