Nieuw ! Het schaakprobleem.

Onder de kop "Het schaakprobleem", zal ondergetekende proberen om wekelijks een leuke probleemstelling op de site te zetten. Als jullie de oplossing denken te weten, mag je die opsturen. Het is de bedoeling, dat het niet alleen leuk is, maar ook leerzaam. Wat willen jullie nog meer ? Henk Oosterink