Weer Schaken

We mogen weer schaken!!!!

Op dinsdag 25 augustus a.s. beginnen we weer aan een nieuw seizoen schaken.