Weer Schaken

Hallo schakers,

Na de corona-tijd is het nu vakantie.

Als bestuur zijn we druk bezig met de voorbereiding om in het nieuwe seizoen weer te kunnen beginnen met schaken.

We starten met de Algemene Leden Vergadering op 25 augustus.

Meer info volgt.