Berichten

Kulturhus "De Rietborgh"

Afgelopen dinsdag hebben we voor de laatste maal in de Kameleon geschaakt. Aan deze lokatie hebben we best goede herinneringen. Hier hebben de leden van de Raadsheer en Regina na de fusie voor het eerst kennis met elkaar gemaakt. Toch is het afscheid niet erg zwaar gevallen. Ten eerste waren we natuurlijk al een poosje voorbereid en ten tweede ontbrak er door regelmatige personeelswisselingen achter de bar een persoonlijke binding. Maar goed, op naar Kulturhus De Rietborgh. Ik zal een korte routebeschrijving geven en een plattegrondje. Komende vanuit de richting Gaanderen: Na het plaatsnaambord Terborg neemt u de eerste weg rechts. Dit is de Industrieweg. Na ca 250 meter draait de weg scherp naar links. Aan het eind van de bocht moet u rechtsaf slaan. (dus eigenlijk min of meer “ rechtdoor” rijden) Na ca 100 meter ligt het Kulturhus aan de linkerkant. Komende vanuit Doetinchem via de Slingerparallel: Vanaf Etten Terborg inrijdend neemt u na de brug over de Oude IJssel de eerste weg links. Vervolgens de derde weg rechts. Na ca 100 meter ziet u aan de rechterkant de Brede school. Hierin is aan de Terborgse kant het Kulturhus gevestigd. Er zijn natuurlijk wel snellere weggetjes maar die komen later vanzelf. Op bijgaande plattegrond is het Kulturhus niet ingetekend maar er komt morgen nog wel een nieuwe.   Ik ben er van overtuigd dat we al na een zeer korte gewenningsperiode het Kultuurhus als een fijn clubhuis zullen gaan ervaren. Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag. Iedereen een goed weekend. Groeten Hans

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg